Inzichten genereren

Krijg de beste inzichten door de inzet van de juiste onderzoeksmethode(n)

Marktonderzoek voor jouw shopper insights vraagstuk

De kernactiviteiten van Lightbulb Insights bestaan uit het uitvoeren van marktonderzoek voor vraagstukken op het gebied van trademarketing en category management. Denk bijvoorbeeld aan: hoe kan ik mijn categorie verder laten groeien? Wie is de doelgroep voor mijn product? Hoeveel is de shopper bereid te betalen? Wat vindt de shopper van mijn nieuwe productidee?

Hieronder vind je de vier belangrijkste typen onderzoek om dit soort inzichten te genereren. Ben je op zoek naar een andere onderzoeksvorm? Neem gerust contact met ons op, wij denken altijd met je mee.

Usage & Attitudes onderzoek

Groeikansen identificeren op basis van status quo

De status quo vormt een goed startpunt om nieuwe groeikansen te identificeren voor een categorie of product. Vele productinnovaties, nieuwe toepassingen van bestaande producten en de identificatie van nieuwe doelgroepen komen voort uit het beter begrijpen van het huidige gedrag van klanten. 

Wat is een U&A onderzoek

Een Usage & Attitudes onderzoek is een grootschalig onderzoek waarin we veel leren over de consument:

  • Wie zijn je huidige shoppers/consumenten, hoe kopen/gebruiken zij het product en wat zijn hun achterliggende drijfveren
  • Wie zijn je potentiële shoppers/consumenten en waarom kopen/gebruiken zij het (nog) niet
  • Wat is de houding van zowel huidige als potentiële kopers/gebruikers ten aanzien van de categorie, het merk en/of het product

 

Combinatie van onderzoeksmethoden

Een U&A-onderzoek is meestal een combinatie van kwalitatief onderzoek (focusgroepen en/of diepte-interviews) en kwantitatief onderzoek. Dit zorgt ervoor dat we enerzijds de waarom-vragen uitgebreid kunnen beantwoorden en anderzijds de uitkomsten ook kunnen kwantificeren.

New Product Development (NPD)

Van ideegeneratie tot input voor marketingstrategie

In het NPD-proces kan shopperonderzoek in verschillende fasen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het genereren van ideeën, het testen van eerste ideeën of van volwaardige concepten, en eventueel het leveren van input voor de marketingstrategie (bijvoorbeeld voor de targeting en positionering).

Diverse onderzoeksmethoden binnen het NPD-proces

Afhankelijk van de fase waarin het NPD-proces zich bevindt, zal de informatiebehoefte verschillen en daardoor ook welke methode het meest geschikt is. Tijdens ideegeneratie kunnen bijvoorbeeld focusgroepen een rijke input leveren, terwijl een kwantitatief onderzoek een must have is bij het bouwen van een business case.

Afhankelijk van waar jullie je bevinden in het NPD proces laten we graag zien hoe shopperonderzoek hier aan kan bijdragen.

Pricing

Wat is de optimale prijs voor mijn product?

Vaak wordt de prijsstelling van een product bepaald aan de hand van data-analyse van verkoopcijfers. Maar wat nu als je niet beschikt over gedetailleerde pricing data? Of wat als je een compleet nieuw product op de markt brengt? Een nieuwe variant of verpakking? In dat geval kan marktonderzoek jou de juiste inzichten verschaffen.

Diverse onderzoekstechnieken voor pricing

Afhankelijk van het exacte vraagstuk kan hierbij gebruik gemaakt worden van verschillende onderzoekstechnieken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Gabor-Granger
  • Van Westendorp Prijsmeter
  • Brand-Price Trade-Off (BPTO)
  • Conjoint Analysis (ook wel conjunct meten genoemd)

De keuze voor een techniek is afhankelijk van het exacte pricingvraagstuk. Neem contact op en we vertellen er graag meer over. 

Segmentatie

Op welke klantgroepen moeten we ons richten?

Eén van de kernonderdelen van je marketingstrategie bestaat uit de targeting, met andere woorden: op welke klantgroepen richt ik mijn marketingactiviteiten. Voordat je hier een keuze in kunt maken is het eerst van belang om te begrijpen welke verschillende groepen shoppers je kunt identificeren binnen een categorie. Hoe verschillen zij in hun houding en/of gedrag ten aanzien van de categorie en individuele producten?

Wat is segmentatieonderzoek

In een segmentatieonderzoek brengen we het gedrag en/of de houding van shoppers of consumenten ten aanzien van een bepaald onderwerp of een bepaalde categorie in beeld (dit kan dus eventueel ook deels overlappen met een U&A onderzoek). Op basis van deze kenmerken maken we klantgroepen, die we vervolgens verder een gezicht geven door ze te beschrijven aan de hand van socio-demografische kenmerken, mediagedrag, interesses, etc.

Eventueel kan dit zelfs worden uitgewerkt in persona’s: een gedetailleerde beschrijving van een typische persoon uit een specifieke klantgroep. Middels persona’s komen de klantgroepen tot leven en is het voor een ieder ook gemakkelijk om een beeld te vormen van de klantgroep.

Kwantificering van klantgroepen

In de basis is een segmentatieonderzoek een kwantitatief onderzoek. Dit zorgt er voor dat we weten hoe groot elk van de segmenten is en we ook met cijfers kunnen onderbouwen in welke opzichten de verschillende klantgroepen van elkaar verschillen.

Aanvullend kwalitatief onderzoek

Het is ook mogelijk om te starten met een inventariserend, kwalitatief vooronderzoek om bijvoorbeeld in beeld te brengen wat bepalende kenmerken zijn in een markt. Daarnaast is het mogelijk om na afloop van het kwantitatieve onderzoek een kwalitatieve fase toe te voegen om de gevonden segmenten verder uit te diepen. Neem contact op en we vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Wat onderscheidt Lightbulb Insights

Tailor-made voorstel

Voor Lightbulb Insights is niet de methode, maar het klantvraagstuk het uitgangspunt voor ieder onderzoek. Afhankelijk van de situatie, informatiebehoefte en beoogde toepassing van de inzichten zal Lightbulb Insights altijd een tailor-made voorstel uitwerken voor jouw bedrijf.

Jarenlange expertise

Met ruim 15 jaar ervaring is Lightbulb Insights dé expert op het gebied van shopperonderzoek.

Unieke inzichten

Hiermee ben je verzekerd van inzichten die jou en jouw bedrijf ook echt verder kunnen helpen in de volgende stap naar groei.