Inzichten implementeren

Creëer groei voor jouw organisatie

Ga aan de slag met nieuwe inzichten

Helaas gebeurt het nog té vaak dat onderzoeken die worden uitgevoerd uiteindelijk relatief weinig impact hebben binnen de organisatie. Zo zonde van zowel de budgetten, tijdsinspanning en de mooie inzichten die liggen te verstoffen! Daarom is voor ons het implementeren van inzichten net zo belangrijk als het genereren van de inzichten.

Workshops

Meteen aan de slag met inzichten

Voor veel van onze klanten eindigt een onderzoekstraject niet met de presentatie van de resultaten, maar gaan we er meteen mee aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens een workshop de resultaten meteen door te vertalen naar marketing strategie, identificatie van de meest relevante groeirichtingen en/of doorvertaling naar concrete tactieken. Hiermee creëren jullie in een dag(deel) een plan waar jouw organisatie meteen mee aan de slag kan!

Trainingen

De mate waarin er optimaal gebruikt wordt gemaakt van de geleerde inzichten uit shopperonderzoek is ook sterk afhankelijk van hoe deze kennis wordt gedeeld en gedragen binnen jouw organisatie. Lightbulb Insights verzorgt trainingen die te maken hebben met alle facetten van het marktonderzoek.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoe schrijf ik een goede onderzoeksbriefing?
  • Waarmee overtuig ik mijn collega’s van de relevantie van het uitvoeren van shopperonderzoek?
  • Hoe implementeer ik de resultaten binnen mijn organisatie en creëer ik voldoende draagvlak?


Trainingen in statistiek en analysemethoden

Daarnaast is er ook een ruimschoots aanbod aan trainingen op de technische onderdelen van shopperonderzoek, zoals:

  • Basisstatistiek: steekproeven, wegen en toetsen van verschillen
  • Complexere analysemethoden: regressieanalyse, factoranalyse, clusteranalyse, conjoint analysis etc.


Ervaring in het verzorgen van trainingen/cursussen

Voor het geven van dergelijke trainingen is veel ervaring aanwezig binnen Lightbulb Insights. Bij eerdere werkgevers gaf Froukje dergelijke cursussen zowel intern aan collega’s als extern aan klanten en partners. Daarnaast was Froukje tot september 2023 parttime werkzaam als universitair docent binnen de vakgroep Marketing van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar gaf zij colleges over deze onderwerpen en begeleidde ze studenten met hun Bachelor of Master scriptie.

Wat onderscheidt Lightbulb Insights

Kennis is onze passie!

Kennis genereren en delen is onze passie! Het creëren van AHA-momenten bij jou en je collega’s is waarom wij zo graag shopperonderzoek doen. Juist tijdens het implementeren van de inzichten over de shopper en het geven van trainingen zien we die lightbulb moments veelvuldig ontstaan.

Juiste vragen stellen

Door het stellen van scherpe vragen tijdens de verschillende fasen van het onderzoekstraject merken we dat we echt het verschil kunnen maken.